Měření termokamerou

Měření provádíme termokamerou FLUKE Ti 110

Nejlepším obdobím pro snímkování úniku tepla z budov je zima (říjen až duben,ideální rozdíl vnitřní a venkovní teploty je 20°C po dobu 6 hodin),proto, máte-li zájem o zjištění stavu vaší nemovitosti z hlediska tepelných ztrát, neváhejte a včas si u nás domluvte termín měření.

Co vše se dá odhalit?

ve stavebnictví

problémy v elektroinstalacích

závady na strojích a zařízeních

Termovize lze kvalitně provádět, pokud je rozdíl teplot uvnitř a vně budovy alespoň 20°C po 6 hodin.